Các dòng xe Vespa

Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)

GTS 150
126.500.000
GTS SUPER TECH 300
159.800.000
GTS SUPER TECH 300
159.800.000
PRIMAVERA 125
77.800.000
PRIMAVERA COLOR VIBE 125
86.600.000
PRIMAVERA RED 125
84.200.000
PRIMAVERA S 125
80.000.000