Vespa

Các dòng xe

Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)

GTS SUPER 125
92.600.000
GTS SUPER 75TH 300
179.000.000
GTS SUPER SPORT 150
115.400.000
GTS SUPER SPORT 300
129.000.000
GTS SUPER TECH 300
155.400.000
PRIMAVERA 125
75.400.000
PRIMAVERA 75TH 125
110.000.000

Phụ kiện