Primavera

Các dòng xe

Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)

PRIMAVERA 125
75.400.000
PRIMAVERA 75TH 125
110.000.000
PRIMAVERA PIC NIC 125
86.500.000
PRIMAVERA RED 125
81.300.000
PRIMAVERA S 125
77.800.000

Phụ kiện