Cửa hàng

Các dòng xe

Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)

Beverly 400 S
235.000.000
GTS SUPER 125
92.600.000
GTS SUPER 75TH 300
179.000.000
GTS SUPER SPORT 150
115.400.000
GTS SUPER SPORT 300
129.000.000
GTS SUPER TECH 300
155.400.000
Liberty 125 #25
60.700.000

Phụ kiện