Piaggio

Các dòng xe

Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)

Beverly 400 S
235.000.000
Liberty 125 #25
60.700.000
Liberty 125 One
48.300.000
Liberty 125 S
57.700.000
Liberty 50
39.500.000
Medley 125 S
79.000.000
Medley 150 S
95.300.000
MP3 400 Sport
330.000.000

Phụ kiện